Dienstverleners

Aangezien ICT steeds groter en belangrijker word in onze samenleving in verband met de digitale revolutie, zijn er steeds meer ICT dienstverleners nodig. Vooral ouderen hebben nog regelmatig moeite met ICT vraagstukken. ICT dienstverleners worden steeds meer gewild, terwijl er schaarste heerst onder de ICT dienstverleners. Dit jaar heeft de ICT dienstverlener schaarste een toppunt bereikt, de afgelopen 7 jaar was er nog niet eerder zoveel schaarste aan goed opgeleid personeel. Maar liefst 17% van de ondernemers geeft aan dat er een tekort is aan gekwalificeerd personeel.

Als ICT dienstverlener wil je goede diensten kunnen leveren. De volgende punten zijn hiervoor van belang:

-Hoge beschikbaarheid
-Vrije toegang voor beheer
-U bepaalt wat u zelf kunt doen en wat u liever door ons laat doen
-Wij mogen nooit uw concurrent zijn
-Vrij kunnen groeien
-Goede ondersteuning door technisch personeel
-Inzicht in gebruik voor facturatie

Tegenwoordig is er nog steeds te veel werkloosheid. Terwijl de ICT wereld nog steeds erg aan het groeien is en er meer vraag dan aanbod is. Om deze reden is dit een sector waar meer geïnvesteerd in moet worden. Hiermee zou de werkloosheid kunnen worden teruggedrongen. De garantie is dus heel erg groot dat je met een ICT opleiding een baan aangeboden krijgt.